Zakładanie spółek w Polsce

Free-Photos / Pixabay

Działalność gospodarcza stanowi podstawową jednostkę na polskim rynku gospodarczym. Istnieje szereg form, w jakich ona występuje. Spółki handlowe to jedna z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Jakie są rodzaje spółek?

Wśród spółek handlowych wymienia się: spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytą, spółkę komandytowo – akcyjną, spółkę z o.o., spółkę akcyjną. Spółkami osobowymi prawa handlowego są: spółka jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna. Spółki osobowe prawa handlowego są rejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Spółki osobowe prawa handlowego mogą nabywać prawa i zaciągać obowiązki – mają podmiotowość prawną. Dlatego też to spółki osobowe prawa handlowego (a nie wspólnicy jak w przypadku spółki cywilnej) występują w obrocie pod własną firmą (nazwą), a prawa wniesione do spółki uznaje się za przeniesione na spółkę.

Jak wygląda zakładanie spółek z.o.o?

Zakładanie spółek wygląda inaczej ze względu na jej różne formy. Koszt założenia spółki uzależniony jest od planowanego przedsięwzięcia, kapitału początkowego i spodziewanych zysków. Wielu cennych porad udzieli Ci firma Spółki-Excelio. W pierwszej kolejności należy wybrać formę spółki. Należy wziąć pod uwagę następujące czynniki: wielkość przedsięwzięcia, liczbę wspólników, okres działalności, stopień powiązania i relacji między wspólnikami, rodzaj działalności, kapitał zakładowy, a także optymalizację podatkową. Co do zasady wszystkie spółki muszą być zawarte w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Etapem kończącym proces zakładania spółki jest jej rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym. Ponadto, spółkę trzeba zgłosić do Urzędu Skarbowego (dokumenty VAR – R, VAT – UE, NIP) oraz do Urzędu Statystycznego w celu uzyskania numeru REGON.