Jak zaciągnąć kredyt hipoteczny?

stux / Pixabay

W rozwijającym się społeczeństwie konsumpcyjnym powszechny jest trend do posiadania coraz większej ilości rzeczy. Teoretycznie nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie fakt, że większość z tych rzeczy jest niepotrzebna, a co gorsza kupowana jest na kredyt. Zaciąganie krótkich kredytów konsumpcyjnych to najprostsza droga do wpadnięcia w spiralę długów, która zakończyć się może koniecznością zaciągnięcia zobowiązania pod hipotekę domu czy mieszkania.

Co to jest kredyt hipoteczny?

Warto wiedzieć o tym, że kredyt hipoteczny jest długoterminowym zobowiązaniem finansowym. Bank lub inna instytucja finansowa udziela pożyczki w określonej kwocie pod zastaw nieruchomości. Jest to forma zabezpieczenia dla banku. Oznacza ona, iż w przypadku, w którym kredyt nie będzie spłacany, na bank przejdą prawa własności mieszkania – zostanie ono sprzedane, a zyski do wysokości należności otrzyma bank.

Jak zaciągnąć kredyt hipoteczny?

Aby zaciągnąć pożyczkę pod zastaw nieruchomości, w pierwszej kolejności należy wykazać się prawem własności danej nieruchomości. Świadczyć o tym może na przykład wypis z ksiąg wieczystych, który uzyskać można w odpowiednim wydziale sądowym właściwym ze względu na położenie nieruchomości. Kolejnym niezbędnym krokiem przy staraniu się o kredyt hipoteczny jest złożenie wniosku w banku. Warto dopełnić wszelkich formalności, w przeciwnym razie wniosek kredytowy może zostać odrzucony już na starcie ze względu na braki formalne. W przypadku kilku właścicieli nieruchomości na wniosku kredytowym muszą podpisać się wszyscy.