Zakładanie spółek w Polsce

Free-Photos / Pixabay

Działalność gospodarcza stanowi podstawową jednostkę na polskim rynku gospodarczym. Istnieje szereg form, w jakich ona występuje. Spółki handlowe to jedna z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Wśród spółek handlowych wymienia się: spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytą, spółkę komandytowo – akcyjną, spółkę z o.o., spółkę akcyjną. Spółkami osobowymi prawa handlowego są: spółka jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna. Spółki osobowe prawa handlowego są rejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Spółki osobowe prawa handlowego mogą nabywać prawa i zaciągać obowiązki – mają podmiotowość prawną. Dlatego też to spółki osobowe prawa handlowego (a nie wspólnicy jak w przypadku spółki cywilnej) występują w obrocie pod własną firmą (nazwą), a prawa wniesione do spółki uznaje się za przeniesione na spółkę.

Zakładanie spółek wygląda inaczej ze względu na jej różne formy. Koszt założenia spółki uzależniony jest od planowanego przedsięwzięcia, kapitału początkowego i spodziewanych zysków. Wielu cennych porad udzieli Ci firma Spółki Excelio. W pierwszej kolejności należy wybrać formę spółki. Należy wziąć pod uwagę następujące czynniki: wielkość przedsięwzięcia, liczbę wspólników, okres działalności, stopień powiązania i relacji między wspólnikami, rodzaj działalności, kapitał zakładowy, a także optymalizację podatkową. Co do zasady wszystkie spółki muszą być zawarte w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Etapem kończącym proces zakładania spółki jest jej rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym. Ponadto, spółkę trzeba zgłosić do Urzędu Skarbowego (dokumenty VAR – R, VAT – UE, NIP) oraz do Urzędu Statystycznego w celu uzyskania numeru REGON.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*